Vilkår og betingelser

Alle priser i nettbutikken er i norske kroner (NOK) og vises inklusive merverdiavgift (MVA).
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter i forbindelse med kjøpet.

Ekspedering av ordre

Kunden vil få en bekreftelse på at ordren er mottatt, med et unikt ordrenummer. Vi vil ta kontakt med deg per sms eller ringe så snart varen(e) er klare til å hentes.

Hent i butikk

Ved Betaling i butikk anses kjøpet som i butikk og det er ingen angrerett ved kjøp i butikk ref: lovdata angrerett
Dette er å anse som en reservasjon.

Leveranse og frakt ved avtale

Vi sender pakken per post i løpet av 1-2 virkedager etter mottatt ordre. Leveringstiden avhenger av sesong og mengde leveringer fra Posten og hvor i landet du bor. Se Postens egne forsendelses-tider på Posten hjemmeside.

Porto- og fraktkostnader ved avtale

Postens/Bring sine satser legges til grunn.

Tomt på lager

Vi tar forbehold om at oppgitt lagerstatus kan være feilaktig. Vi vil informere deg så raskt som mulig dersom vi ser at denne informasjonen ikke stemmer, og at leveransen vil bli utsatt på grunn av dette.

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Bedrifter kan ta kontakt med oss ved oppmøte i butikken, da med signaturberettiget person eller be om møte på 93886070 for å opprette et kundeforhold. Privatpersoner betaler for sine varer gjennom vår prefirerte betalingsløsning, per nå så er det kun hent i butikk.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenester på nettsiden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel.

Angrerett

Ved Betaling i butikk anses kjøpet som i butikk og det er ingen angrerett i butikk.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angre-skjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel på varen, må du innen rimelig tid ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema. Vi  behandler produkter som er kjøpt hos oss med prioritet.

Avbestilling
Som kunde ser du alltid finne informasjon om din ordre inne på “min konto“. Dersom du ønsker og avbestille ditt kjøp må du gjøre dette før pakken er sendt. Inne på “min konto” vil du se status på din ordre, dersom din pakke ikke har blitt sendt/fullført vil du kunne avbestille din ordre.

Konfliktsløsning / Tvist

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.